MENI

26. sjednica Komisije za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Predstavničkog doma

12.5.2005 11:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 25 sjednice Komisije,
  2. Rasprava o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH,
  3. Rasprava o Prijedlogu zakona o Službi za poslove sa strancima – postupanje po zaključku Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj 01-50-1-54-54/05 od 12.4.2005. godine.
  4. Razmatranje Zaključka Potkomisije za predstavku Udruženja decertificiranih policajaca Federacije BiH i Udruženja decertificiranih policajaca Republike Srpske,
  5. Razmatranje Izvještaja Potkomisije za predstavke Nađe Dizdarević,
  6. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.