MENI

67. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

26.1.2021 13:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 66. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu;
  3. Razmatranje Prijedloga plana rada Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu
  4. Tekuća pitanja:
    a) Upoznavanje s dopisom Tihomira Knežičeka, broj: 05/7-50-18-100/21 od 7. 1. 2021,
    b) Ostalo.