MENI

62. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

11.3.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-292/21 od 2.2.2021.;
 3. Razmatranje predstavke zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-295/21 od 2.2.2021.;
 4. Razmatranje predstavki zatvorenika Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 05/6-50-17-521/21 i 05/6-50-17-521-2/21 od 25.2.2021.;
 5. Razmatranje predstavki upućenih od strane Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-10/20 od 25.2.2021. godine;
 6. Dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 03-15-1-517/21 od 17.2.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 19.2.2021. broj: 05/6-50-15-27-61/21;
 7. Dopis Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 03-15-1-562/21 od 18.2.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 22.2.2021. broj: 05/6-50-15-27-61-11/21;
 8. Tekuća pitanja
  a) Zahtjev za dostavu podataka za pripremu D.O.B.a (2022-2024), broj: 03-16-1-320-2/21 od 26.2.2021.;
  b) Plan aktivnosti za april 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE