MENI

63. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

8.4.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 62. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (К.О.), број: 05/6-50-17-625/21 од 12.3.2021.;
  3. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (К.О.), број: 05/6-50-17-661/21 од 16.3.2021.;
  4. Разматрање представкe затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (К.О.), број: 05/6-50-17-660/21 од 18.3.2021.;
  5. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (К.О.), број: 05/6-50-17-719/21 од 29.03.2021.;
  6. Текућа питања
    а) План активности за мај 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ