MENI

64. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

20.5.2021. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника 63. сједнице Независне комисије;
 2. Разматрање представки затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (К.О.):
  а) представка број: 05/6-50-17-782/21 од 09.04.2021;
  б) представка број: 05/6-50-17-782-2/21 од 09.04.2021;
  в) представка број: 05/6-50-17-845/21 од 19.04.2021;
  г) представка број: 05/6-50-17-846/21 од 19.04.2021;
  д) представка број: 05/6-50-17-847/21 од 19.04.2021;
  е) представка број: 05/6-50-17-848/21 од 20.04.2021;
  з) представка број: 05/6-50-17-849/21 од 20.04.2021;
  и) представка број: 05/6-50-17-933/21 од 29.04.2021;
  ј) представка број: 05/6-50-17-934/21 од 29.04.2021;
  к) представка број: 05/6-50-17-935/21 од 29.04.2021;
  л) представка број: 05/6-50-17-936/21 од 29.04.2021;
  м) представка број: 05/6-50-17-941/21 од 30.04.2021;
  н) представка број: 05/6-50-17-942/21 од 30.04.2021;
  о) представка број: 05/6-50-17-943/21 од 30.04.2021;
  п) представка број: 05/6-50-17-944/21 од 30.04.2021;
  р) представка број: 05/6-50-17-945/21 од 30.04.2021;
  с) представка број: 05/6-50-17-978/21 од 06.05.2021;
  т) представка број: 05/6-50-17-979/21 од 06.05.2021;
  у) представка број: 05/6-50-17-980/21 од 06.05.2021;
  ф) представка број: 05/6-50-17-981/21 од 06.05.2021;
  х) представка број: 05/6-50-17-982/21 од 06.05.2021;
 1. Разматрање представке затвореника Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ (Б.Е.), број: 05/6-50-17-850/21 од 20.04.2021.;
 2. Допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број: 06-15-1-888-1/21 од 15.04.2021. а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 19.04.2021. број: 05/6-50-15-27-63-4/21;
 3. Допис Завода за извршење кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ број: 03-15-1-893-10/21 од 19.04.2021. а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 27.04.2021. број: 05/6-50-17-625/21, 05/6-50-17-661/21, 05/6-50-17-660/21 и 05/6-50-17-719/21;
 4. Текућа питања
  а) Обавјештење Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, број: 02-50-6-16-17/21 од 27.04.2021.;
  б) План активности за јуни 2021. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ