MENI

04. sjednica Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda

25.3.2003. 11:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
  2. Prijedlog projekcije rebalansa Budžeta Parlamentarne skupštine BiH za 2003.godinu;
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.