MENI

05. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

12.5.2003 12:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. sjedniceKomisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
 2. Izvještaj o finansijskom poslovanju JP NIO Službeni list BiH, po godišnjem obračunu za 2002. godinu,
 3. Izvještaj o poslovanju Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine za 2002. godinu,
 4. Izvještaj Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH o obavljenoj reviziji   finansijskog poslovanja za 2001. godinu:
  a)  Parlamentarne skupštine BiH,
  b)  Ureda za civilnu avijaciju BiH,
  c)  Predsjedništva BiH,
  d)  Arhiva BiH,
  e)  Ministarstva za trezor institucija BiH,
  f)   Ustavnog suda BiH,
  g)  Instituta za akreditiranje BiH,
  h)  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglica,
  i)   Ureda za veterinarstvo BiH,
  j)   Ministarstva civilnih poslova i komunikacija,
  k)  Agencije za unapređenje stranih investicija BiH,
  l)   Ministarstva vanjskih poslova,
  m) Agencije za statistiku BiH,
  n)  Ministarstva za evropske inegracije,
  o)  Regulatorne agencije za komunikacije,
  p)  Instituta za standarde i mjeriteljstvo BiH,
  q)  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
  r)   Državne granične službe BiH,
  s)   Vijeće ministara BiH,
  t)   Službe za zajedničke poslove institucija BiH
 5. Financijski izvještaj Centralne banke BiH za 2002. godinu,
 6. Informacija o zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 30.6.2002.- predlagač Savjet ministara BiH,
 7. Prijedlog Odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske o unapređenju i zaštiti investicija, - predlagač Predsjedništvo BiH,
 8. Prijedlog Odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Ukrajine o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija – predlagač Predsjedništvo BiH,
 9. Tekuća pitanja.

 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.