MENI

72. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

9.6.2021 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 71. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2022. godinu;
  3. Informacija o usvajanju kriterija za formiranje Vijeća nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH, podnosilac: Todorka Jovanović;
  4. Tekuća pitanja.