MENI

09. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

23.9.2003 11:00

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o sudskim taksama o postupku pred sudom BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju – predlagač Predsjedništvo BiH;
 4. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Republike Mađarske o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija – predlagač Predsjedništvo BiH;
 5. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma između BiH i Narodne Republike Kine o unapređenju i zaštiti investicija – predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o razvojnom kreditu (Kredit 3779 BOS) (Projekat razvoja i zaštite šuma) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) – predlagač Predsjedništvo BiH;
 7. Prijedlog odluke o ratifikaciji sporazuma o razvojnom kreditu (Projekat tehničke pomoći za socijalno osiguranje) između BiH i Međunarodne asocijacije za razvoj (Kredit 3778 BOS) – predlagač Predsjedništvo BiH;
 8. Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma o razvojnom kreditu «Projekt razvoja male komercijalne poljoprivrede (Kredit No.3742) između BiH i Svjetske banke – Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA);
 9. Informacija o vanjskoj zaduženosti BiH na dan 31.12.2002.g.;
 10. Tekuća pitanja;
 • Izvještaj o izvršenju Budžeta za period Januar-juni 2003;
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na angažovanje vozača i naknadama za vozače;
 • Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH
 • Dopis Interparlamentarne grupe BiH (nabavka avionskih karata);
 • Prigovor Mariofila Ljubića ;
 • Molba Samira Ćorovića, uposlenika u Protokolu PS BiH, za naknadu troškova za korištenje mob. aparata;
 • Ostalo.

 

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.