MENI

12. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

5.12.2003 13:00

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
  2. Prijedlog zakona o pravima i dužnostima članova Parlamentarne skupštine BiH – predlagač Administrativna komisija Predstavničkog doma i Komisija za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
  3. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.