MENI

15. сједница Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

20.4.2004. 9:00

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 14. сједнице Комисије за финансијске и административне послове Дома народа;
  2. Приједлог Буџета институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2004.годину – предлагач Предсједништво БиХ;
  3. Приједлог закона о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2004.годину – предлагач Предсједништво БиХ;
  4. Разматрање Извјештаја Канцеларије за ревизију финансијског пословања институција БиХ за 2002. годину;
  5. Разматрање Извјештаја о раду Уреда за ревизију за 2003.годину;
  6. Разматрање годишњег Извјештаја Централне банке БиХ за 2003.годину;
  7. Разматрање финансијског извјештаја Централне банке за 2003.годину.;
  8. Текућа питања.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.