MENI

21. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

9.11.2004 10:00

Dnevni red:

  1. Усвајање Записника са 12. сједнице Комисије за финансијске и административне послове Дома народа;
  2. Приједлог закона о оснивању Извозно-кредитне агенције БиХ – «ИГА» - Предлагач Савјет министара БиХ;
  3. Информација о унутрашњој задужености – подносилац Савјет министара БиХ;
  4. Захтјев за заштиту стеченог права по питању годишњег одмора односно(регреса) – подносилац бивши делегат Зоран Спасојевић;
  5. Остало - разматранје аката које је прихватила и усвојила Административна комисија Представничког дома из домена послова Заједничке комисије оба дома:
  • вредновање послова ССС и ВСС, те плате савјетника у Секретаријату Парламентарне скупштине БиХ;
  • Одлука о измјенама Одлуке о начину обрачуна плата и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини БиХ број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000.г.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.