MENI

25. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

16.5.2005 11:10

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda
  2. Izbor Predsjedavajućeg Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda
  3. Izvještaj o poslovanju Kancelarije za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH za 2004. godinu – podnosilac Kancelarija za reviziju
  4. Godišnji izvještaj Centralne banke BiH za 2004. godinu – podnosilac Centralna banka BiH
  5. Finansijski izvještaji Centralne banke BiH za 2004. godinu – podnosilac Centralna banka BiH
  6. Izvještaj o finansijskom poslovanju «Službenog lista BiH» po godišnjem obračunu za period 1. januar do 31. decembar 2004. godine – podnosilac JP NIO Službeni list BiH
  7. Prijedlog zakona o zaduživanju, dugu i garancijama BiH – predlagač Savjet ministara BiH
  8. Tekuća pitanja

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.