MENI

28. sjednica Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda

12.9.2005. 12:15

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 27. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
 2. Izvještaj o izvršenju Budžeta Parlamentarne skupštine BiH za period januar-juni 2005.godine;
 3. Razmatranje Izvještaja o reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH za 2004. godinu (Kancelarija za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH), i to:
 • Ministarstva finansija i trezora BiH,
 • Parlamentarne skupštine BiH,
 • Agencije za državnu službu BiH,
 • Agencije za rad i zapošljavanje BiH,
 • Agencije za statistiku BiH,
 • Agencije za unapređenje inostranih investicija u BiH,
 • Centra za uklanjanje mina BiH,
 • Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH,
 • Direkcije za evropske integracije BiH,
 • Direkcije za implementaciju projekta CIPS,
 • Državne agencije za istrage i zaštitu BiH,
 • Državne granične službe BiH;
 1. Izvještaj o radu Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda za period od 01.01.2005. do 30.06.2005 godine;
 2. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.