MENI

40. сједница Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

12.4.2006. 10:00 Мала сала

Дневни ред:

  1. Верификација Забиљешке од 06.03.2006. године и Записника са 38. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о верификацији и измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње;
  3. Извјештај о раду Комисије за финансијске и административне послове Дома народа Парламентарне скупштине БиХ за период од 01.07. до 31.12.2005. године;
  4. Текућа питања:
  • Разматрање захтјева Бошка Шиљеговића за новчану помоћ због смрти оца.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.