MENI

03. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

30.6.2003 13:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 2. zajedničke sjednice administrativnih komisija oba doma;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Prijedlog Odluke o godišnjim odmorima za članove Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Razmatranje zahtjeva g-dina Šefika Džaferovića;
  5. Dogovor o pripremi Zakona o pravima poslanika i delegata u PS BiH;
  6. Donošenje odluke o odobravanju knjiženja i isplati plaća i naknada poslanicima za mjesec decembar 2002. godine na teret tekuće budžetske godine;
  7. Prijedlog odluke o isplati paušala članovima stalne delegacije Parlamentarne skupštine BiH pri Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope;
  8. Razmatranje prijedloga Izborne komisije BiH i Kolegija Predstavničkog doma o reguliranju radno-pravnog statusa članova Izborne komisije BiH;
  9. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.