MENI

4. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

28.10.2003 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika 3. zajedničke sjednice administrativnih komisija oba doma;
  2. Razmatranje radne verzije Zakona o pravima poslanika, delegata Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Razmatranje inicijative Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za usaglašavanje Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika Parlamentarne skupštine BiH u dijelu isplate naknada za odvojeni život od porodice;
  4. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.