MENI

05. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

13.11.2003. 14:00 сала 1/I

Дневни ред:

 1. Информација по закључцима комисија оба дома о изради пречишћеног текста Правилника о плаћама и надокнадама државних службеника и намјештеника у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
         а) Разматрање иницијативе за преиспитивање вредновања послова и радних задатака ССС и ВСС у Секретаријату Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
         б) Разматрање иницијативе за усаглашавање плаћа савјетника са Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ", бр: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04 и 26/04);
 2. Усаглашавање текста закључака о изради пречишћеног текста Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000. године;
 3. Усвајање Тумачења тачке IV. став 3. Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000. године од Комисије за финансијско-административне послове Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
          а) Информација по тачкама IX. и XX. Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000. године;
          б) Покретање иницијативе за измјене и допуне тачке IX. и XX. Одлуке о начину обрачуна плаћа и осталих материјалних права посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине број: 01,02/7-126/00 од 11.априла 2000. године;
 4. Разматрање извјештаја о извршењу Буџета Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за период од 1.1.-30.6.2004 године;
         а) Информација о предузетим активностима Административне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине по извјештајима о извршењу Буџета закључно са 31.5.2004 године;
         б) Разматрање оквирног приједлога мјера за смањивање трошкова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
         ц) Преглед службених путовања у иноземство посланика и осталих запослених у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине за период од 1.1.-31.5.2004 године;
         д) Трошкови репрезентације за период 1.1.-31.5.2004 године;
         е) Преглед исплаћених накнада за запослене Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине од 1.1.2004 до 31.5.2004 године;
         ф) Преглед штампе која се користи у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине;
 5. Разматрање Извјештаја о ревизији Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
         а) Доношење Одлуке о употреби рачунара и заштити података у складу с примједбама ревизора изнесеним у Извјештају о ревизији Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине;
         б) Усвајање Плана доношења интерних аката;
 6. Утврђивање термина за одржавање наредне сједнце Административне комисије Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.