MENI

08. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

3.3.2005 10:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 7. zajedničke sjednice;
 2. Razmatranje izvješća potkomisija;
 3. Informacija o nalazu Ureda za reviziju;
 1. Razmatranje:
         a)   Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.travnja 2000. godine;
         b)   Pročišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-126/00 od 11.travnja 2000. godine;
 2. Razmatranje:
          a)   Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-02-289/00 od 23. studenog 2000. godine
          b)   Pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Tajništvu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01,02/7-02-289/00 od 23. studenog 2000. godine;
 3. Pravilnik o načinu i uvjetima korištenja internih i eksternih usluga- reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, tiska i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
 4. Razno:
          a)   Razmatranje Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - kao nemjerodavne komisije;
          b)   Razmatranje prijedloga tajnika Zajedničkih službi sukladno zaključku 7. zajedničke sjednice;
          c)   Razmatranje Zahtjeva za odobrenje naknade dodatnih troškova iznad limita za korištenje mobilnog telefona, Zaključci 23. sjednice Administrativne komisije Zastupničkog doma i 17. sjednice Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda;
         d)   Razmatranje Zaključaka sa 25. sjednice Administrativne komisije Zastupničkog doma glede zahtjeva koordinatora za ECPRD;
          e)  Zakazivanje sljedeće zajedničke sjednice.

 Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.