MENI

10. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

7.6.2005 9:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 9. zajedničke sjednice;
  2. Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-mart 2005. godine;
  3. Razmatranje Prijedloga odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Razmatranje Nacrta pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH;
  5. Razmatranje Dopisa, broj: 05/2-05-194/05 od 9.5.2005.;
  6. Razmatranje Molbe, broj: 01,02-50-2-268/05 od 16.3.2005. godine;
  7. Obavještenje o Zaključku Vijeća ministara BiH, broj: 06-07-577/31-05 od 23.5.2005. godine;
  8. Razno:
    • Pitanje liftova u zgradi.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.