MENI

10. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

7.6.2005. 9:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 9. заједничке сједнице;
  2. Извјештај о извршењу буџета за период јануар-март 2005. године;
  3. Разматрање Приједлога одлуке о организацији Секретаријата Парламентарне скупштине БиХ;
  4. Разматрање Нацрта правилника о међународним активностима Парламентарне скупштине БиХ;
  5. Разматрање Дописа, број: 05/2-05-194/05 од 9.5.2005.;
  6. Разматрање Молбе, број: 01,02-50-2-268/05 од 16.3.2005. године;
  7. Обавјештење о Закључку Вијећа министара БиХ, број: 06-07-577/31-05 од 23.5.2005. године;
  8. Разно:
    • Питање лифтова у згради.

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.