MENI

11. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

14.9.2005 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 10.zajedničke sjednice;
  2. Izvještaj o izvršenju budžeta za period januar-juni 2005. godine;
  3. Izvještaj Kancelarije za reviziju o reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2004. godinu;
  4. Razmatranje Predloga odluke o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  5. Odgovor Kolegijuma Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po zaključku komisija;
  6. Odgovor Savjeta ministara BiH na zaključak o utvrđivanju regresa za 2005. godinu;
  7. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kompleksa zgrada i zemljišta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine, o njihovom statusu, uslovima i načinu korištenja;
  8. Razmatranje predloga Nikole Špirića za dopunu člana 52. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga - reprezentacije, PTT usluga, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine;
  9. Razno.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.