MENI

14. заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

7.11.2005. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 13. заједничке сједнице;
  2. Разматрање Извјешћа комисија о Приједлогу одлуке о устроју Тајништва у свези с разјашњењем Амандмана VIII. и изворнога текста Приједлога одлуке;
  3. Извјешће о извршењу Прорачуна за раздобље сијечањ-рујан 2005. године;
  4. Обавјештење о реструктурирању расхода;
  5. Преиспитивање Одлуке о измјенама и допунама Правилника о начину и увјетима кориштења интерних и екстерних услуга-репрезентације, ПТТ услуга, службеног возила, службене одјеће, тиска и стручне литературе у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, усвојене на 13. заједничкој сједници;

 Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.