MENI

17. zajednička sjednica Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

9.3.2006 10:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 16. zajedničke sjednice komisija;
  2. Razmatranje prethodnog izvještaja Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH o reviziji poslovanja Parlamentarne skupštine BiH;
  3. Razmatranje Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH;
  4. Razmatranje inicijative Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za donošenje odluke o prihvatanju zahtjeva Samira Ćorovića;
  5. Razmatranje inicijative Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda za izmjene i dopune Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-4a-9/05, od 13. 4. 2005., i Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-3-9/05, od 13. 4. 2005.;
  6. Razmatranje Elaborata programa posebne namjene – Evropske integracije i drugi oblici međunarodne saradnje Parlamentarne skupštine BiH;
  7. Razmatranje odgovora Kolegija Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH u vezi s kolektivnim osiguranjem zaposlenih za slučaj nesreće na poslu;
  8. Razmatranje zahtjeva delegata Osmana Brke za isplatu naknade volonterima u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH;
  9. Godišnja informacija Kolegija Sekretarijata o isplaćenim naknadama plaće po članu 7. Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-188-3-9/05, od 13. 4. 2005.;
  10. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.