MENI

69. sjednica Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je u kaznenom postupku izrekao Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

21.10.2021. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 68. sjednice Neovisnog povjerenstva;
  2. Razmatranje prijedloga Izvješća o najavljenom posjetu Zavodu za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  3. Dopis Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH broj: 03-15-1-1456-16/21 od 13.7.2021. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 16.9.2021. broj: 05/6-50-15-27-67-6/21;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za studeni 2021. godine

ODRŽANE SJEDNICE