MENI

16. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

5.6.2007 11:00 Velika sala

Dnevni red:


 1. Verifikovanje Zapisnika sa:
  a)  14. sjednice održane 23.05.2007. godine i
  b)  15. sjednice održane 30.05.2007. godine; 
 2. Prijedlog zakona o radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti u BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, rasprava o amandmanima u plenarnoj fazi;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH, predlagač Azra Hadžiahmetović;
 4.  Amandman I. na Ustav BiH, predlagači Azra Hadžiahmetović i Bakir Izetbegović;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagač Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagač Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o radu i zapošljavanju, predlagač Šemsudin Mehmedović;
 8. Prijedlog zakona o zabrani negiranja, minimiziranja, opravdavanja, ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti, predlagač Ekrem Ajanović;
 9. Ostala pitanja