MENI

32. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

25.2.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice, održane 18.2.2008.;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, predlagači: poslanici Šefik Džaferović, Niko Lozančić i Milorad Živković (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  4. Ostala pitanja:
    -  Zahtjev Ustavnog suda BiH za mišljenje o Zahtjevu za pokretanje ustavno-pravnog spora – ocjeni ustavnosti Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 26/04) i Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 42/04) podnosioca Milorada Živkovića u vrijeme podnošenja prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (razmatranje zahtjeva u skladu sa članom  41. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
    -  Zahtjev Ustavnog suda BiH za mišljenje o Zahtjevu za pokretanje ustavno-pravnog spora – ocjeni ustavnosti Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 49/04 i Zakona o izmjenama Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 24/06) podnosioca Milorada Živkovića u vrijeme podnošenja prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (razmatranje zahtjeva u skladu sa članom  41. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma).
    -  Obavjest o otkazivanju javne rasprave o Prijedlogu zakona o denacionalizaciji. (razmatranje u skladu sa članom  41. stav (2) u vezi sa članom 114. Poslovnika Doma);