MENI

43. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

12.6.2008 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 42. sjednice održane 27.5.2008. godine ;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, predlagač: Klub poslanika SDS (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH,pravnim sistemom  i principi u skladu s članovima 103. i 104. Poslovnika Doma);
  4. Ostala pitanja:
    -              Zahtjev za autentičnim tumačenjem članova 44., 45. i 46. Zakona o sportu BiH,podnosilac: odbojkaški sudija Emir Mulić iz Sarajeva (Odlučivanje o legitimaciji podnosioca u skladu s članom 137. stav (2) Poslovnika Doma);
    -              Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 117. stav (1) tačka d) Zakona o krivičnom postupku BiH podnosilac: advokat Nikica Gržić iz Sarajeva (Odlučivanje o legitimaciji podnosioca u skladu s članom 137. stav (2) Poslovnika Doma);
    -              Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 52. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,podnosilac: Aktiv direktora predškolskih ustanova Zeničko-dobojskog Kantona, (Odlučivanje o legitimaciji podnosioca u skladu s članom 137. stav (2) Poslovnika Doma).