MENI

43. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

12.6.2008. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 42. sjednice održane  27.5.2008. ;
  2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost,predlagatelj: Klub zastupnika SDS (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sustavom u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine predlagatelj: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH,pravnim sustavom  i načela u skladu s člancima 103. i 104. Poslovnika Doma);
  4. Ostala pitanja:
    -          Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članaka 44., 45. i 46. Zakona o sportu BiH, podnositelj: odbojkaški sudac Emir Mulić iz Sarajeva (Odlučivanje o legitimiranosti podnositelja u skladu s člankom 137. stavak (2) Poslovnika Doma);
    -          Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 117. stavak (1) točka d) Zakona o kaznenom postupku BiH podnositelj: odvjetnik Nikica Gržić iz Sarajeva (Odlučivanje o legitimiranosti podnositelja u skladu s člankom 137. stavak (2) Poslovnika Doma);
    -          Zahtjev za vjerodostojnim tumačenjem članka 52. Okvirnog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,podnositelj: Aktiv ravnatelja predškolskih ustanova Zeničko-dobojske Županije, (Odlučivanje o legitimiranosti podnositelja u skladu s člankom 137. stavak (2) Poslovnika Doma).