MENI

43. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

12.6.2008. 10:00 сала 2/I

Дневни ред:


  1. Усвајање записника 42. сједнице одржане 27.5.2008. године ;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на додатну вриједност, предлагач: Клуб посланика СДС (Усклађеност с Уставом БиХ и правним системом у складу с чланом 103. Пословника Дома);
  3. Предлог закона о допунама Закона о управним споровима Босне и Херцеговине предлагач: Савјет министара БиХ (Усклађеност с Уставом БиХ, правним системом  и принципи у складу с члановима 103. и 104. Пословника Дома);
  4. Остала питања:
    -          Захтјев за аутентичним тумачењем чланова 44., 45. и 46. Закона о спорту БиХ,подносилац: одбојкашки судија Емир Мулић из Сарајева (Одлучивање о легитимацији подносиоца у складу с чланом 137. став (2) Пословника Дома);
    -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 117. став (1) тачка д) Закона о кривичном поступку БиХ подносилац: адвокат Никица Гржић из Сарајева (Одлучивање о легитимацији подносиоца у складу с чланом 137. став (2) Пословника Дома);
    -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 52. Оквирног закона о предшколском одгоју и образовању („Службени гласник БиХ“број: 88/07),подносилац: Актив директора предшколских установа Зеничко-добојског Кантона, (Одлучивање о легитимацији подносиоца у складу с чланом 137. став (2) Пословника Дома).