MENI

45. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

3.7.2008 10:00 sala 1/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 44. sjednice održane 26.6.2008. godine ;
 2. Razmatranje inicijative o organizovanju informativne sjednice o problemu korupcije i organizovanog kriminala (Dogovor o aktivnostima u vezi s organizacijom informativne sjednice u skladu s  dopisom Kolegija Doma broj: 01-05-98/08  od 10.juna 2008. godine);
 3. Prijedlog zakona  o prestanku važenja Zakona o flaširanim pitkim vodama BiH, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članovima 103. i 104. Poslovnika Doma) ;
 4. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o carinskoj politici, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 5. Ostala pitanja:
  -          Razmatranje zahtjeva Ureda agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava, (Razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 41. stav (2)Poslovnika Doma u vezi s dopisom Kolegija Doma broj: 01,02-50-3-665/08 od 17.juna.2008. godine);
  -          Zahtjev Ustavnog suda BiH za mišljenjem o Zahtjevu za ocjenu ustavnosti članova 22. i 23. Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje („Službeni glasnikBiH“broj: 28/06) podnosioca člana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića (Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem odredbi Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH i Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje u BiH, (Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma);
  -          Informacija o održanom sastanku predsjedavajućih Ustavnopravnih komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH u vezi s zahtjevima za autentičnim tumačenjima (Razmatranje zaključaka  sa sastanka održanog 17.6.2008. godine).