MENI

49. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

9.9.2008 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje zapisnika 48. sjednice održane 2.9.2008. godine ;
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH, predlagač: poslanik Milorad Živković (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članovima 103., 104. i 107.  Poslovnika Doma-novo mišljenje);
 3. Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku BiH, predlagač: Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članovima 103. i 104. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona o klasifikaciji djelatnosti, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 5. Prijedlog zakona o genetički modificiranim organizmima, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članom 103. i 104 Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacionog društva, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH i pravnim sistemom u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o programu zaštite svjedoka u BiH predlagač: Vijeće ministara BiH (Usklađenost s Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi u skladu s članovima 103. i 104.Poslovnika Doma);
 9. Ostala pitanja:
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 23. Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu BiH, („Službeni glasnik BiH“broj:78/05), podnosilac zahtjeva: Radiotelevizija Federacije BiH (Razmatranje novog Izvještaja Komisije za saobraćaj i komunikacije u skladu s članom  137. stav (5) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 3. tačka f) i člana 4. tačka 1) Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 13/02,14,03,12/04 i 63/08), podnosilac zahtjeva: Potpredsjednik FBiH ( Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 27. i člana 30. Zakona o nestalim osobama, („Službeni glasnik BiH“broj: 50/04), podnosilac zahtjeva: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata (Razmatranje zahtjeva u skladu s članom 137. stav (1) Poslovnika Doma).