MENI

90. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

18.1.2010 10:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 89. sjednice Ustavnopravne komisije održane 28.12.2009. godine; 
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog  zakona о dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine broj: 01-02-5-100/ 09 od 30. 10.2009. godine, predlagač poslanik Denis Bećirović (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma); 
 5. Prijedlog zakona o spriječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma); 
 6. Prijedlog zakona o Sudskoj policiji Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma); 
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine broj: 01–02–5-118/09 od 15.12.2009.godine, predlagatelj zastupnica Azra Hadžiahmetović, - skraćeni zakonodavni postupak-  (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu Bosne i Hercegovine broj: 01–02–5-119/09 od 15.12.2009.godine, predlagatelj Azra Hadžiahmetović, - skraćeni zakonodavni postupak-(usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini broj: 01–02–7–108 /09, od 24.11.2009.godine, predlagač poslanik Denis Bećirović, (ponovno razmatranje usklađenosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona, u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma na osnovu zaključka Doma s nastavka 69. sjednice održane 12.1.2009.godine);
 10. Ostala pitanja:
  -          Prijedlog prečišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu s članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma);
  -          Prijedlog prečišćenog teksta Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu s članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjenjem o Zahtjevu Milorada Živkovića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenom ustavnosti člana 6. Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 12/04) (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41. stav (1) tačka g)Poslovnika Doma);
  -          Inicijativa poslanice Mirjane Malić od 28.12.2009. godine (razmatranje inicijative u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  -          Informacija  o stanju u vezi s neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 12.6.2009.godine, Konačna informacija o stanju u vezi s neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih lica na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 9.10.2009. godine i Dopuna Informacije od 28.12.2009. godine, podnosioca Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine  (razmatranje informacija u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 52. stav (6) tačka a) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06), podnosioci Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Ured za razmatranje žalbi (razmatranje Nacrta prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama na osnovu zaključka sa 85. sjednice Komisije);
  -          Izvještaj o radu Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma za 2009. godinu (razmatranje izvještaja u skladu s članom 31. stav (2) Poslovnika Doma).