MENI

90. сједница Уставноправне комисије Представничког дома

18.1.2010. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 89. сједнице Уставноправне комисије одржане 28.12.2009. године; 
 2. Предлог закона о измјенама Закона о класификацији дјелатности у Босни и Херцеговини, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома); 
 3. Предлог закона  о измјенама и допунама Закона о царинској политици Босне и Херцеговине предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине и правним системом Босне и Херцеговине, у складу с чланом 103. Пословника Дома); 
 4. Предлог закона о допунама Кривичног закона Босне и Херцеговине број: 01-02-5-100/ 09 од 30. 10.2009. године, предлагач посланик Денис Бећировић (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 5. Предлог закона о спречавању сукоба интереса у институцијама Босне и Херцеговине, предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 6. Предлог закона о Судској полицији Босне и Херцеговине предлагач Савјет министара Босне и Херцеговине (усклађеност са Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 7. Предлог закона о измјени Закона о Суду Босне и Херцеговине број: 01–02–5-118/09 од 15.12.2009.године, предлагач посланица Азра Хаџиахметовић, - скраћени законодавни поступак- (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 8. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о Тужилаштву Босне и Херцеговине, број: 01–02–5-119/09 од 15.12.2009.године,предлагач посланица Азра Хаџиахметовић, - скраћени законодавни поступак-  (усклађеност с Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома);
 9. Предлог закона о измјенама и допунама Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини број: 01–02–7–108 /09, од 24.11.2009.године, предлагач посланик Денис Бећировић, (поновно разматрање усклађености с Уставом Босне и Херцеговине, правним системом Босне и Херцеговине и принципи предлога закона, у складу с чланом 103. и чланом 104. Пословника Дома на основу закључка Дома с наставка 69. сједнице одржане 12.1.2009.године);
 10. Остала питања:
  -          Предлог пречишћеног текста Изборног закона Босне и Херцеговине (разматрање и утврђивање пречишћеног текста закона у складу с чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома);
  -          Предлог пречишћеног текста Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера (разматрање и утврђивање пречишћеног текста закона у складу с чланом 41. став (1) тачка и) Пословника Дома);
  -          Захтјев Уставног суда Босне и Херцеговине за изјашњењем о Захтјеву Милорада Живковића, предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјеном уставности члана 6. Закона о Агенцији за осигурање у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ број 12/04) (разматрање захтјева у складу с чл.41. ст. (1) тач. г) Пословника Дома);
  -          Иницијатива посланице Мирјане Малић од 28.12.2009. године (разматрање информација у складу с чланом 41. став (2) Пословника Дома).
  -          Информација  о стању у вези с неблаговременим упућивањем правоснажно осуђених лица на издржавање казни због недовољног капацитета установа за издржавање казни затвора и мјера безбједности од 12.06.2009. године,Коначна информација о стању у вези с неблаговременим упућивањем правоснажно осуђених лица на издржавање казни због недовољног капацитета установа за издржавање казни затвора и мјера безбједности од 09.10.2009. године и Допуна Информације од 28.12.2009. године, подносиоца Министарства правде Босне и Херцеговине (разматрање информација у складу с чланом 41. став (2) Пословника Дома).
  -          Захтјев за аутентичним тумачењем члана 52. став (6) тачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, бројеви: 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06), подносиоци Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине и Канцеларија за разматрање жалби (разматрање Нацрта предлога закона о измјени Закона о јавним набавкама на основу закључка са 85. сједнице Комисије);
  -          Извјештај о раду Уставноправне комисије Представничког дома за 2009. годину (разматрање информација у складу с чланом 31. став (2) Пословника Дома).