MENI

90. sjednica Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma

18.1.2010. 10:00 Plava dvorana

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 89. sjednice Ustavnopravnog povjerenstva održane 28.12.2009. godine; 
 2. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o klasificiranju djelatnosti u Bosni i Hercegovini, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine  (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma); 
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, u skladu s člankom 103. Poslovnika Doma);
 4. Prijedlog zakona о dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine broj: 01-02-5-100/ 09 od 30. 10.2009. godine, predlagatelj zastupnik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, i načela prijedloga zakona, u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma); 
 5. Prijedlog zakona o spriječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma); 
 6. Prijedlog zakona o Sudbenoj policiji Bosne i Hercegovine, predlagatelj Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma);
 7. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine broj: 01–02–5-118/09 od 15.12.2009.godine, predlagatelj zastupnica Azra Hadžiahmetović, - skraćeni zakonodavni postupak-(usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma);
 8. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine broj: 01–02–5-119/09 od 15.12.2009.godine, predlagatelj Azra Hadžiahmetović, - skraćeni zakonodavni postupak-(usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma);
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini broj: 01–02–7–108 /09, od 24.11.2009.godine, predlagatelj zastupnik Denis Bećirović, (ponovno razmatranje usklađenosti s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sustavom Bosne i Hercegovine i načela prijedloga zakona, u skladu s člankom 103. i člankom 104. Poslovnika Doma na temelju zaključka Doma s nastavka 69. sjednice održane 12.1.2009.godine);
 10. Ostala pitanja:
  -          Prijedlog pročišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (razmatranje i utvrđivanje pročišćenog teksta zakona u skladu s člankom 41. stavak (1) točka i) Poslovnika Doma);
  -          Prijedlog pročišćenog teksta Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera (razmatranje i utvrđivanje pročišćenog teksta zakona u skladu s člankom 41. stavak (1) točka i) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjenjem o Zahtjevu Milorada Živkovića, predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenom ustavnosti članka 6. Zakona o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 12/04) (razmatranje zahtjeva u skladu s člankom 41. stavak (1) točka g) Poslovnika Doma);
  -          Inicijativa zastupnice Mirjane Malić od 28.12.2009.godine (razmatranje inicijative u skladu s člankom 41. stavak (2) Poslovnika Doma);
  -          Informacija  o stanju u svezi s nepravovremenim upućivanjem pravomoćno osuđenih osoba na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 12.6.2009. godine i Konačna informacija o stanju u vezi s nepravovremenim upućivanjem pravomoćno osuđenih osoba na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 9.10.2009. godine sa Dopunom Informacije od 28.12.2009. godine podnositelja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (razmatranje informacija u skladu s člankom 41. stavak (2) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem članka 52. stavak (6) točka a) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, brojevi: 49/04,19/05,52/05,8/06,24/06,70/06), podnositelji Agencija za javne nabave Bosne i Hercegovine i Ured za razmatranje žalbi (razmatranje Nacrta Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavama na temelju zaključka s 85. sjednice Povjerenstva);
  -          Izvješće o radu Ustavnopravnog povjerenstva Zastupničkog doma za 2009. godinu (razmatranje izvješća u skladu s člankom 31. stavak (2) Poslovnika Doma).