MENI

93. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

23.2.2010 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 92. sjednice Ustavnopravne komisije održane 11.2.2010. godine;
 2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, predlagač Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti tajnih podataka, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma) ;
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Sefer Halilović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma) ;
 5. Prijedlog zakona o patentu, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu  s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma) ;
 6. Prijedlog zakona o žigu, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu  s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma) ;
 7. Prijedlog zakona o zaštiti znakova geografskog porijekla, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu  s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma) ;
 8. Prijedlog zakona o industrijskom dizajnu, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu  s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma) ;
 9. Prijedlog zakona o zaštiti topografije integriranog kola, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu  s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma) ;
 10. Prijedlog zakona o praznicima Bosne i Hercegovine, predlagač poslanik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma) ;
 11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, predlagači poslanici Milorad Živković, Niko Lozančić i Šefik Džaferović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine i principi prijedloga zakona u skladu  s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 12. Prijedlog zakona o autorskim  i srodnim pravima, predlagač Vijeće ministara BiH (donošenje odluke o održavanju javne rasprave o prijedlogu zakona u skladu s  zaključkom Doma sa 71. sjednice, a na osnovu člana 114. stav (1) Poslovnika Doma);
 13. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih  i srodnih prava , predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donošenje odluke o održavanju javne rasprave o prijedlogu zakona u skladu s  zaključkom Doma sa 71. sjednice, a na osnovu člana 114. stav (1) Poslovnika Doma);
 14. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donošenje odluke o održavanju javne rasprave o prijedlogu zakona u skladu s  zaključkom Doma sa 72. sjednice, a na osnovu člana 114. stav (1) Poslovnika Doma);
 15. Ostala pitanja:
  -          Dopis Kancelarije za reviziju institucija BiH broj: 01-01-02-1-385/10 od 04.02.2010. godine dostavljen 08.02.2010. godine (razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).