MENI

18. sjednica Ustavno pravne komisije Predstavničkog doma

16.7.2007 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Verifikovanje Zapisnika sa 17. sjednice, održane dana, 26.06.2007. godine;
 2. Prijedlog zakona o vinu i rakiji i drugim proizvodima od grožđa i  vina, predlagač
  Vijeće ministara Bosne i Hercegovine , (Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim
  sistemom , član 103.  Poslovnika);
 3. Prijedlog zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, predlagač Vijeće ministara
  BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, član 103. Poslovnika);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine,Zakon broj 01,02-02-9-35-4/06 08.09.2006),(Novi izvještaj Komisije prema odluci Doma, član 112. stav (3) Poslovnika);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnom postupku, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi, zakona, članovi 103. i 104. Poslovnika );
 6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi zakona, članovi 103. i 104. Poslovnika );
 7. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u građanskim stvarima, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi zakona, članovi 103. i 104. Poslovnika );
 8. Prijedlog zakona o sportu, predlagač Vjeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji , član 110. Poslovnika) ;
 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, (Postupak u nadležnoj komisiji, član  110.Poslovnika) ;
 10. Prijedlog okvirnog zakona o srednjem stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini,predlagač Vijeće ministara BiH; (Postupak u nadležnoj komisiji, član  110.Poslovnika)
 11. Ostala pitanja:
  a) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 3. stav (2) Zakona o jedinstvenom matičnom broju, ("Službeni glasnik BiH",broj: 32/01), podnosilac zahtjeva Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova;
  b) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 48. Zakona o radu u institucijama BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 26/04,7/05 i 48/05), podnosilac zahtjeva Spoljnotrgovinska komora BiH;
  c) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 3. stav (1) i člana 10. Zakona o finansiranju političkih partija, ("Službeni glasnik BiH",broj: 22/00), podnosilac zahtjeva Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo;
  d) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 18.stav (3), Zakona o osiguranju depozita u  bankama BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 20/02), podnosilac zahtjeva Centralna izborna   komisija BiH;
  e) Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 93. i 97. Zakona o policijskim službenicima BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 27/02) 63/04,5/06,33/06 I 56/06),podnosilac zahtjeva Sindikat Granične policije BiH;
  f) Zahtjev Ustavnog suda za ocjenu usaglašenosti Pravilnika o  naknadama za putne troškove sudija Ustavnog suda BiH sa Zakonom o platama i  drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH.