MENI

Kolegij Doma naroda

Članovi Kolegija Doma naroda

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2022. - 2026.

Napomena: Sukladno Ustavu BiH, svakih osam mjeseci obavlja se rotacija na mjestu članova Kolegija Doma naroda.

Nikola Špirić - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.2.2023. do 15.10.2023. i od 16.2.2025. do 15.10.2025.
Kemal Ademović - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.10.2023. do 15.6.2024. i od 16.10.2025. do 15.6.2026.
Dragan Čović - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 16.6.2024. do 15.2.2025. i od 16.6.2026. do isteka mandata