MENI

Kolegij Doma naroda

Članovi Kolegija Doma naroda

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Doma naroda, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti izaslanika koja su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojim se reguliraju prava i obveze izaslanika na profesionalnom radu, za ostvarivanje suradnje sa Zastupničkim domom, uključujući održavanje zajedničke sjednice obaju domova na zahtjev Kolegija Zastupničkog doma i održavanje zajedničke sjednice kolegija obaju domova, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Doma naroda u sazivu 2018. - 2022.

Napomena: Sukladno Ustavu BiH, svakih osam mjeseci obavlja se rotacija na mjestu članova Kolegija Doma naroda.

Bakir Izetbegović - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 28.2.2019. do 27.10.2019. i od 28.2.2021. do 27.10.2021.
Dragan Čović - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 28.10.2019. do 27.6.2020. i od 28.10.2021. do 27.6.2022.
Nikola Špirić - predsjedatelj Doma naroda u razdoblju od 28.6.2020. do 27.2.2021. i od 28.6.2022. do isteka saziva