MENI

Kolegij Zastupničkog doma

Članovi Kolegija Zastupničkog doma

Sjednice Doma saziva i dnevni red predlaže predsjedatelj Doma, u dogovoru sa zamjenicima predsjedatelja.

Prema Poslovniku Zastupničkog doma, Kolegij je zadužen za ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika koji su u vezi s obnašanjem njihove dužnosti te za izradbu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obveze zastupnika na profesionalnom radu, zatim za suradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice obaju domova na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, za ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu s Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i za druge poslove.

Članovi Kolegija Zastupničkog doma u sazivu 2022. - 2026.

Napomena: Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedatelja Doma rotiraju svakih osam mjeseci.
Denis Zvizdić - predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 1.12.2022. do 31.7.2023. i od 1.12.2024. do 31.7.2025.
Marinko Čavara - predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 1.8.2023. do 31.3.2024. i od 1.8.2025. do 31.3.2026..
Nebojša Radmanović - predsjedatelj Zastupničkog doma u razdoblju od 1.4.2024. do 30.11.2024. i od 1.4.2026. do isteka saziva