MENI

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Saziv 2006. - 2010.

Radom Doma rukovodi Kolegij koji čine predsjedavajući, te prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma. U skladu sa Ustavom BiH, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 2006. - 2010.

 • Ime Prezime

  Beriz Belkić

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 11.1.2007. do 10.9.2007. i od 11.1.2009. do 10.9.2009.

 • Ime Prezime

  Milorad Živković

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 11.9.2007. do 10.5.2008. i od 11.9.2009. do 10.5.2010.

   

 • Ime Prezime

  Niko Lozančić

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 11.5.2008. do 10.1.2009. i od 11.5.2010. do okončanja sazivaNapomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.