MENI

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Saziv 1998. - 2000.

Radom Doma rukovodi Kolegij koji čine predsjedavajući, te prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma. U skladu sa Ustavom BiH, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 1998. - 2000.

 • Ime Prezime

  Halid Genjac

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 3.12.1998. do 2.8.1999.

 • Ime Prezime

  Mirko Banjac

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 3.8.1999. do 2.4.2000.

 • Ime Prezime

  Pero Skopljak

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 3.4.2000. do okončanja saziva

Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.