MENI

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Saziv 2010. - 2014.

Radom Doma rukovodi Kolegij koji čine predsjedavajući, te prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma. U skladu sa Ustavom BiH, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 2010. - 2014.

 • Ime Prezime

  Denis Bećirović

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 20.5.2011. do 19.1.2012. i od 20.5.2013. do 19.1.2014.

   

 • Ime Prezime

  Milorad Živković

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 20.1.2012. do 19.9.2012. i od 20.1.2014. do 19.9.2014.

 • Ime Prezime

  Božo Ljubić

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 20.9.2012. do 19.5.2013. i od 20.9.2014. do okončanja sazivaNapomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.