MENI

Članovi Kolegija Predstavničkog doma

Saziv 1996. - 1998.

Radom Doma rukovodi Kolegij koji čine predsjedavajući, te prvi i drugi zamjenik predsjedavajućeg Doma. U skladu sa Ustavom BiH, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.

Prema Poslovniku Predstavničkog doma, Kolegij je zadužen za: ostvarivanje prava i dužnosti poslanika, koji su u vezi s obavljanjem njihove dužnosti te izradu prijedloga kriterija kojima se reguliraju prava i obaveze poslanika na profesionalnom radu, zatim saradnju s Domom naroda, uključujući održavanje plenarne sjednice oba doma na svoj ili na zahtjev Kolegija Doma naroda, te za održavanje zajedničkih sjednica kolegija, ostvarivanje prava i dužnosti Doma prema Predsjedništvu BiH i Vijeću ministara BiH, u skladu sa Ustavom BiH, zakonom i Poslovnikom, kao i druge poslove.

Članovi Kolegija Predstavničkog doma u sazivu 1996. - 1998.

 • Ime Prezime

  Ivo Lozančić

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 3.1.1997. do 2.9.1997. 

 • Ime Prezime

  Slobodan Bijelić

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 3.9.1997. do 2.5.1998. 

 • Ime Prezime

  Halid Genjac

  predsjedavajući Predstavničkog doma u periodu od 3.5.1998. do okončanja saziva

Napomena: U skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, članovi Kolegija se na dužnosti predsjedavajućeg Doma rotiraju svakih osam mjeseci.