MENI

Članovi Kolegija

Saziv 1996. - 1998.

Članovi Kolegija Sekretarijata u sazivu 1996. - 1998.


Poslove tehničke i stručne pripreme, organizacije i praćenja rada Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i njihovih radnih tijela, u sazivu 1996. – 1998. godine, obavljali su službenici Skupštine Republike BiH i Narodne skupštine Republike Srpske, koji su radili na različitim lokacijama.