MENI

Чланови Колегијума

Сазив 1996 - 1998.

Чланови Колегијума Секретаријата у сазиву 1996 - 1998.


Послове техничке и стручне припреме, организације и праћења рада Представничког дома и Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и њихових радних тијела, у сазиву 1996 – 1998. године, обављали су службеници Скупштине Републике БиХ и Народне скупштине Републике Српске, који су радили на различитим локацијама.