MENI

47. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

22.4.2015 11:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Doboj;
  3. Razmatranje ostavke Semihe Borovac na mjesto člana i prvog zamjenika predsjednika Nezavisne komisije broj: 05/6-34-1-501/15 od 20.04.2015. godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za maj 2015. godine

ODRŽANE SJEDNICE