MENI

50. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

27.10.2015 11:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 49. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Dopis Kazneno-popravnog zavoda Zenica broj 01-12-8744/15 od 07.10.2015. godine a zaprimljeno u Parlamentarnoj skupštini BiH 13.10.2015. godine broj: 05/6-50-17-1099-2; 
  3. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE