MENI

48. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

10.7.2015 10:00 Mala sala

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 47. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Orašje;
  3. Usvajanje Izvještaja o najvljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Bijeljina;
  4. Tekuća pitanja

ODRŽANE SJEDNICE