MENI

82. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

29.10.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 81. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-923/20 od 11. 5. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-4-34-7-3871/20 od 9. 9. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1148/20 od 11. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-4718/20 od 9. 9. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1236/20 od 24. 6. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5097/20 od 8. 9. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1413/20 od 10. 7. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5786/20 od 11. 9. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1546/20 od 27. 7. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6574/20 od 14. 8. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1696/20 od 25. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7925/20 od 1. 9. 2020,
 3. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.