MENI

84. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

10.12.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 83. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-1695/20 od 25. 8. 2020, i Izvještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o provedenom internom postupku, broj: 20-02-07-4-1605-4/20 od 12. 10. 2020;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-964/19 od 19. 5. 2020. i Dopuna Izvještaja Granične policije BiH o preliminarnim provjerama, broj: 17-07-4-34-7-4019/20 od 3. 11. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1662/20 od 17. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-4-34-7-7008/20 od 4. 11. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1663/20 od 17. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7324/20 od 15. 10. 2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1658/20 od 17. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6981/20 od 28. 10. 2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1659/20 od 17. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7524/20 od 24. 9. 2020,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1660/20 od 17. 8. 2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7203/20 od 13. 10. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1690/20 od 25.8.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7564/20 od 8. 10. 2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1692/20 od 25.8.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7746/20 od 7. 10. 2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1717/20 od 26.8.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7956/20 od 11. 11. 2020,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1737/20 od 2.9.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8150/20 od 5. 10. 2020,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1768/20 od 4.9.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8145/20 od 23. 10. 2020;
  l) žalba broj: 05/2-50-17-2006/20 od 14.10.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9237/20 od 13. 10. 2020;
  m) žalba broj: 05/2-50-17-2007/20 od 14.10.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9248/20 od 2. 11. 2020;
  n) žalba broj: 05/2-50-17-2008/20 od 14.10.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8971/20 od 13. 10. 2020;
  o) žalba broj: 05/2-50-17-2011/20 od 14.10.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9665/20 od 5. 11. 2020;
  p) žalba broj: 05/2-50-17-2015/20 od 14.10.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9638/20 od 13. 10. 2020.
 4. Tekuća pitanja. 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.